CAT - ES
T. 934 140 995
M. 627 59 13 81
info@icmt.cat
Col·laboció amb la Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques

Objectiu de la col·laboració

Al IMCT estem interessats en aportar els nostres coneixements pel projecte Musicoteràpia com tractament no farmacològic en l'atenció del malalt amb càncer avançat i terminal i prestarem els nostres serveis professionals a la FIMIM per realitzar l’atenció assistencial, de docència i de recerca derivats del projecte de musicoteràpia.

L’assignació horària setmanal serà de 20 h. L’activitat es realitzarà a la Unitat de Cures Pal•liatives del Parc de Salut Mar, ubicada a l’hospital de l’Esperança.


Duració

La duració prevista serà de 8 mesos a partir de l’1 de maig de 2013 i amb finalització el 31 de desembre de 2013. Podent prorrogar aquesta duració amb acord explícit per ambdues parts.


Institut Català de Musicoteràpia  |  C/Muntaner 393 3º2ª  |  934 140 995  |  com arribar?