CAT - ES
T. 934 140 995
M. 627 59 13 81
info@icmt.cat
Educació Especial Infantil
Estimulació precoç. Nens de 0 a 3 anys.
Estimulació a través de la múscia.
Creixement personal basat en la teràpia sistèmica a nivell grupal.
Supervisió per a musicoterapèutes. Suport i tècniques d'aplicació a la Musicoteràpia.
Formació: Máster reglat per la UB.
Borsa de treball.
Musicoteràpia en:

Medicina: Oncologia. Unitat de Cures Paliatives.
Musicoteràpia prenatal.
Educació Especial.
Trastorns neurològics (epilèpsia, paràlisi cerebral).
Trastorns emocionals i de conducta (TDH).
Autisme.
Síndrome de Williams.
Integració Social.
Institut Català de Musicoteràpia  |  C/Muntaner 393 3º2ª  |  934 140 995  |  com arribar?